Menu

Partnerzy

Akademia Dietetyki Sportowej

Akademia Dietetyki Sportowej (ADS) jest innowacyjną placówką szkoleniową oferującą najbogatszą na polskim rynku ofertę szkoleń poświęconych szeroko pojętemu żywieniu osób aktywnych fizycznie. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom dietetyków, trenerów, instruktorów i pasjonatów chcących dotrzeć do najświeższych i najrzetelniejszych informacji, zarówno naukowych jak i praktycznych. Głównym celem placówki jest wzrost świadomości poprzez edukację.

Dietetyka #NieNaŻarty

Dietetyka #NieNaŻarty to zespół, który nauczy Cię jak jeść dzięki indywidualnie dobranej diecie, poprowadzi szkolenie i napisze artykuł do branżowego czasopisma. Decydując się na współpracę z nami jesteś skazany na sprawdzoną wiedzę popartą badaniami naukowymi, praktyką i… na odrobinę humoru.

Functional Therapy – Dorota Silarska

Dietetyk specjalizujący się w zaburzeniach klinicznych i dietetyce sportowej.

Szczęśliwi bez cukru

Fundacja “Szczęśliwi Bez Cukru” rozwinęła się z akcji „Słodkie życie bez cukru” w odpowiedzi na ogromne zapotrzebowanie społeczne. Zgodnie z naszym hasłem WIEDZA – WSPARCIE – ZDROWIE pragniemy edukować na temat negatywnego wpływu cukru na organizm oraz pokazywać w praktyce, jak żyć słodko i szczęśliwie bez cukru. Fundację tworzy zespół ekspertów: dietetyków, psychologów, psychodietetyków, lekarzy, informatyków, grafików oraz praktyków żywienia bezcukrowego, którzy realizują misję Fundacji.

Fundacja Źródło Życia

Fundacja Źródła Życia powstała w 1991 roku. Głównymi celami fundacji są:

  • • szerzenie wiedzy o zdrowiu i zapobieganie chorobom,
  • • wspomaganie lecznictwa i rehabilitacji chorych,
  • • popularyzacja wolności od nałogów – picia alkoholu, palenia tytoniu i używania narkotyków,
  • • popularyzacja zdrowej żywności,
  • • propagowanie zasad moralności chrześcijańskiej,
  • • popularyzacja wypoczynku i rekreacji,
  • • dobroczynność na rzecz biednych i upośledzonych.

Fundacja Viva

Fundacja Viva! Akcja Dla Zwierząt zajmuje się walką o poprawienie losu zwierząt. Ten cel realizuje przez cały wachlarz działań – od reagowania w przypadkach znęcania się nad zwierzętami i prowadzenia spraw w sądach przeciwko ich oprawcom przez szkolenia instytucji państwowych aż po prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę kampanii i akcji informacyjnych propagujących etyczne traktowanie zwierząt. Zachęca też do adopcji zwierząt ze schronisk oraz piętnuje niehumanitarne i nieetyczne praktyki firm i osób prywatnych.

Otwarte Klatki

Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych. Zabiega o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków, w jakich żyją te zwierzęta.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakia i na Diecie Bezglutenowej

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakia i na Diecie Bezglutenowej (www.celiakia.pl) to największa organizacja pożytku publicznego w Polsce działająca na rzecz osób z celiakią i na diecie bezglutenowej oraz ich rodzin. Naszą misją jest praca nad tym, aby Polska była krajem przyjaznym osobom na diecie bezglutenowej i misję tę krok po kroku skutecznie realizujemy. Pracujemy nad zwiększeniem świadomości na temat celiakii, poprawą wykrywalności choroby oraz poprawą jakości życia osób na diecie bezglutenowej. Nasze aktywne działania doceniane są przez osoby, którym pomagamy, współpracujących z nami lekarzy i dietetyków nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Jesteśmy członkiem AOECS i od wielu lat jako jedyna jednostka do tego uprawniona prowadzimy Europejski System Licencyjny w Polsce, dzięki czemu z roku na rok przybywa bezpiecznych, certyfikowanych produktów bezglutenowych. Szczegóły na www.przekreslonyklos.pl.
Prowadzony także przez Stowarzyszenie program MENU BEZ GLUTENU dedykowany jest polskim restauratorom oraz punktom gastronomicznym. Więcej o programie na www.menubezglutenu.pl.